Omschrijving van de 5 Natuurprincipes

Wat is er uiteindelijk nodig voor het helingsproces van onwel bevinden en hoe kan haptonomie helpen bij dit helingsproces, uitgaande dat de 5 natuurwetten die worden toegepast. Door haptonomie leer je inzicht krijgen wat nu werkelijk de oorzaak is van ziekte / en of het onwel bevinden. Om een adequaat antwoord te kunnen geven is het noodzakelijk om de kracht en werking van enkele natuurwetten te bekijken en deze de juiste plaats te geven binnen de mogelijkheden om gezond te worden of te blijven.

De basis van het leven is energie
De cliënt moet zelf willen herstellen.
Zonder energie is er geen mogelijkheid tot herstel.
Door haptonomie leer je gevoelsmatig weer in balans te komen, waardoor je   levensenergie weer vrij laat stromen waardoor levenskracht en levenslust een plaats krijgen.


Herstel van communicatie systemen.(  prikkeloverdracht)
Hulp bij het stimuleren en herstellen van je innerlijke informatiesysteem.
Door haptonomie wordt je bewust  gemaakt door in den lijve te ondervinden, wat je blokkade is en wat de betekenis er van is. Door de  aanraking (haptonomisch contact)  wordt beoogd, weer in contact te komen met je eigen gevoelsleven en de belevingswereld van de cliënt. Er wordt een balans teruggevonden tussen rationeel weten en gevoelsmatig weten, waardoor betere keuzes gemaakt kunnen worden en daar verantwoordelijkheid voor nemen en dragen.


Drainage
Onze cultuur is van dien aard, dat we ons dagelijks verontreinigen, zowel geestelijk als   lichamelijk. Geestelijke overbelasting harmoniseren en /of fysieke overbelasting normaliseren, waardoor gezonde energie weer  plaats krijgt.


Voeding
Zowel lichamelijke als geestelijke voeding valt hieronder. Lichamelijke activiteit, zoals sporten en bewegen komen ook aan de orde. Passiviteit veranderen in activiteit. Leven is bewegen. Het gaat om het evenwicht tussen prestatie en welzijn.


De psyche en het onbewust ziekmakende gedragspatroon doorbreken.
De bewustwording van de feitelijke oorzaak van ziek zijn bewust maken. Uit  Ziek -zijn komen signalen naar voren uit ontkenningen. Door haptonomische begeleiding ontdekt de cliënt zelf zijn ziekmakende gedachte- en gedragspatronen. Dit inzicht is nodig om het zelf herstellend vermogen van ons lichaam aan te spreken, waarbij geluk en gezondheid als resultaat in de plaats komt. Immers energie, communicatie, drainage en voeding zijn op peil, waardoor gemakkelijker angsten en vooroordelen kunnen worden overwonnen. Gezondheid kan alleen gevonden worden in jezelf. Als bovengenoemde 4 punten worden behandeld, dan is de ontdekking tot verandering gevonden.