Persoonlijke begeleiding op basis van Haptonomie
" Leer leven met je gevoel "

- Wat is haptonomie?
- Wat houdt persoonlijke begeleiding op haptonomische basis in?
- Mogelijke aandachtspunten
- Opbouw van de haptonomische begeleiding

 

 

Wat is haptonomie?

Haptonomie hecht waarde aan de gevoelsmatige betekenis van aanraken en voelen en de ontwikkeling van het gevoelsleven. Aanraken en aangeraakt worden zijn belangrijk voor de goede emotionele ontwikkeling. Uitgangspunt bij haptonomie is dat het menselijk lichaam en vooral de beleving van het lichaam, van fundamentele betekenis is voor alle menselijke vormen van contact en communicatie. Het lichaam wordt beschouwd als 'drager ' van gevoelens en heeft een geheugen voor gevoelservaringen. Deze ervarigen zijn in het lichaam terug te vinden bij blokkades in bewegingspatronen, remmingen in de gevoelsbewegingen en houdingen maar ook bij het vermogen tot het aangaan en beleven van contact. De inzichten die aan de haptonomie ontleend zijn, zijn heel waardevol binnen vele vormen van hulpverlening en begeleiding.
Wat houdt persoonlijke begeleiding op haptonomische basis in?

Binnen de haptonomische begeleiding staat vooral het voelen centraal.
Door het aanraken wordt beoogd (weer) in contact komen met uw eigen gevoelsleven en uw belevingswereld. Samen wordt gezocht naar een balans tussen rationeel weten en uw gevoelsmatig weten. In onze samenleving, vooral in deze hectische tijd met vaak te veel stress, agenda's vol plannen, effectief bezig zijn, waarbij we nauwelijks tijd maken voor ons zelf, bestaat een sterke neiging tot handelen op grond van wat wij denken, en 'hoe het hoort' De keuzes die dan gemaakt worden zijn vaak gebaseerd op wat wij denken dat van ons wordt verwacht. Dit is een vorm van aanpassen, waarbij wij het gevaar lopen dat wij onvoldoende luisteren naar ons werkelijke gevoel.
Deze aanpassing geeft onvrede, zonder dat we dat in de gaten hebben, wat weer kan leiden tot vele lichamelijke en psychologische klachten,zoals; angst, spanningsklachten, depressiviteit, burned-out, maar ook een algeheel gevoel van onvrede of ongelukkig zijn, waarvan u maar niet weet hoe dat nou komt. Dit kan vervolgens weer leiden tot, of samenhangen met problemen in werksituaties en/of problemen in het contact met uw gezinsleden en/of de mensen om u heen.

De haptonomische begeleiding is gericht op leren voelen, hoe het voor uzelf is. Een ontdekking van uw eigen vermogens. Hierbij neemt de bewustwording van uw wijze van in de wereld staan, een belangrijke plaats in. Vanuit deze bewustwording kan de mogelijkheid ontstaan duidelijker te worden door eigen keuzes te maken. Binnen deze benaderingswijze is het ervaren van wat er gebeurt wanneer u zich gevoelsmatig verbindt met een probleem, belangrijk. Zo kan er een opening ontstaan om met een probleem anders om te gaan.Mogelijke aandachtspunten


Mogelijke aandachtspunten binnen deze begeleiding kunnen zijn:

-Je eigen problemen onderkennen en daar gevoelsmatig mee leren
-omgaan, danwel verwerken en/of oplossen.
-Luisteren naar jezelf
-Grenzen durven stellen
-Zelf verantwoordelijkheid nemen voor je eigen handelen en daar de -consequenties van dragen.
-Jezelf trouw zijn en blijven
-Groeien tot een meer autonome, zelfstandige en vrije mens
-Jezelf in affectiviteit ontmoeten
-Mensen affectief weten te ontmoeten en bevestigen

 

Opbouw van de haptonomische begeleiding

De haptonomische begeleiding wordt gestart met een kennismakingsgesprek en drie sessies. Hierin kunt u ervaren of de haptonomie u aanspreekt. Tijdens deze sessies is het van belang helderheid te krijgen in uw problematiek. Gedurende het begeleidingsproces zullen er verschillende evaluatiemomenten zijn.

Elke sessie van ongeveer een uur kost € 90,-.
Afspraken die niet minimaal 24 uur van te voren worden afgezegd, worden in rekening gebracht.


Voor het maken van een afspraak klik hier.